کسب کار

آینده نگاری یا آینده پژوهی

آینده نگاری یا آینده پژوهی

مراد از آینده نگاری، پیش بینی یا پیشگویی آینده نیست، بلکه تحصیل بینشی از آینده است تا راه تاریک و پرمخاطره و پرفراز و نشیبی که نامش را آینده گذاشته ایم، روشن سازد. به بیانی دیگر، آینده پژوهی مجموعه تلاش هایی است جهت تجزیه و تحلیل منابع و الگوها به منظور تجسم آینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها. آینده پژوهی آشکار می کند که چگونه از دل تغییرات «امروز» واقعیت «فردا» تولد می یابد.

آینده پژوهی معادل لغت لاتین «Futures Study» است. کلمه جمع Futures به این دلیل استفاده شده است که با بهره گیری از انواع متدلوژی ها و به جای تصور «فقط یک آینده»، به گمانه زنی های نظام مند در مورد «چندین آینده متصور» مبادرت می شود. توجه به اصل عدم قطعیت (Uncertainty Principle)، لزوم آینده نگاری را توجیه می کند.

در مکانیک کوانتومی براساس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نمی توان در مورد پدیده ها با قطعیت کامل اظهار نظر کرد و نتیجه اندازه گیری ها و آزمایش های مختلف به وسیله نظریه احتمال تعبیر می شود. آینده پژوهی، شرکت ها را برای رویارویی با عدم قطعیت، تهدیدها و فرصت های آینده آماده می کند.

آینده پژوهی صرفا نگاه به آینده دور نیست، بلکه هم Forecast  دارد هم Backcast. هم نگاه به آینده دارد و هم نظر به گذشته. در فضای واژگان تخصصی این حوزه، آینده نگاری (Foresight)  داریم و البته حال نگاری (Insight)  و حتی Hindsight. در یک کلام، آینده پژوهی، مطالعه طیفی از آینده های کوتاه، میان و بلند مدت را شامل می شود.

آینده پژوهی هم سهل است و هم ممتنع. باید آن را بیاموزیم و کسب و کار خود را به آن مجهز کنیم. به عنوان مثال، پیش بینی شرایط دموگرافیک ایران در آینده، بیانگر کاهش زاد و ولد و پدیده Aging  و افزایش نرخ مهاجرت است. این موضوع، تغییرات عمده ای در شکل و مدل کسب و کارهای آتی به همراه خواهد داشت. بنابراین کسب و کارهای مرتبط با خدمات دهی به سالمندان، احتمالا رونق خواهند یافت.

مطالعه آینده با توجه به تغییرات گسترده و پیچیده تر شدن جهان امروز، بسیار دشوارتر از گذشته است. این امر، برنامه ریزی و آماده شدن برای تهدیدها و فرصت های آینده را سخت تر کرده است. با این اوصاف آیا باید همه چیز را به دست قضا و قدر سپرد؟

بهترین روش برای پیش بینی آینده، ساختن آن است (پیتر دراکر)

آنان که قادرند تصویری از آینده و زمان پیش رو داشته باشند، نسبت به دیگران زندگی بهتری خواهند داشت چراکه برای بهره برداری از مزایای فرصت های جدیدی که پیشرفت های سریع فناوری و اجتماعی ایجاد می کند، آماده اند. بشر همواره در تلاش بوده الگویی طراحی کند تا بتواند حوادث گذشته را توجیه و به وسیله آن رویدادهای آینده را پیش بینی کند. اما به دلیل عظمت خلقت و ظرافت های موجود در آن، تنها توانسته بخشی از این جهان پیچیده را به صورت کیفی یا کمی الگوسازی کرده و به تحلیل آن بپردازد.

از این رو است که مدلسازی در حوزه های مختلف از جمله ریاضیات، فیزیک، مهندسی، اقتصاد، مالی و... اهمیت پیدا کرده است. اگرچه این الگوها و مدل ها با ساده کردن پیچیدگی پدیده های جهان، بعضا بسیار کلی و نادقیق هستند و تنها در شرایط خاصی جوابگوی مسائل اند.

در آینده نگاری می توان دو رویکرد داشت:

۱٫ رویکرد اکتشافی (Explorative): که در تلاش است با نگاه به گذشته و درک وضعیت حال، به کشف مستدل و مستندی نسبت به آینده دست بزند.

۲٫ رویکرد هنجاری (Normative): که برنامه ریزان، آینده مطلوبی را در افق مورد نظر خود (باتوجه به نقاط قوت و ضعف موجود در محیط داخلی و فرصت و تهدیدهای محیط خارجی) ترسیم می کنند و می کوشند از وضعیت کنونی به آینده مطلوب تصویر شده برسند.

سناریو نگاری (Scenario Planning, Scenario (Thinking, Scenario Analysisیک روش برنامه ریزی راهبردی و نتیجه ای برای آینده پژوهی است که برخی سازمان ها (یا افراد) به منظور تدوین برنامه های منعطف بلند مدت آن را به کار می گیرند تا به ادراکی ساختار یافته پیرامون شرایط محیطی در آینده های بدیل دست یابند. آینده ای که دربرگیرنده گونه های «ممکن»، «محتمل» و «مطلوب» است.

Peter Bishop  سناریو را محصول اولیه یک فرآیند آینده پژوهی معرفی می کند. سناریو به زبان ساده مشتمل بر روایتی از آینده های ممکن، محتمل یا مطلوب است که به صورت جذاب و خلاقانه بیان می شود. چنین داستان هایی دست ما را می گیرند و به فضای آینده می برند تا با داشتن تصویری در ذهن، برای آن آینده (ممکن، محتمل یا مطلوب) آماده شویم. سناریو، پیش بینی آینده نیست، بلکه صرفا یک زنجیره محتمل از رویدادهاست.

رویدادها در یک زنجیره علی و با رابطه  علت و معلول به یکدیگر متصل و مرتبط هستند. برای طراحی سناریو نیازمند شناسایی روابط علی و معلولی، روندها و متغیرهای موثر بر روندها هستیم. رویدادها در مقاطع زمانی مختلف حادث شده و مجموعه ای از رویدادها و روندها را شکل می دهند. متفکران با کنار هم قرار دادن روندها و درک روابط بین آنها، مدل ها (الگوها) را کشف می کنند.

سناریونگاری با روش ها و فنون متنوعی صورت می پذیرد. داشتن صرفا یک سناریو در ذهن، حتی از نداشتن سناریو هم خطرناک تر است، چون ممکن است در ذهن ما چنان تصویر شفافی درست کند که فراموش کنیم آنچه در ذهن داریم، صرفا یک رویا یا یک گزینه  محتمل است. این سبد سناریوهاست که می تواند ذهن ما را به سمت تصمیم گیری استراتژیک هدایت کند. آینده پژوهی و سناریونگاری ابزاری حیاتی برای فعالان حوزه کسب و کار محسوب می شود.

به عنوان مثال، مشاوران کسب و کار برای نگارش Business Plan ها باید تمام سناریوهای محتمل را پیش بینی کرده و برای آنها راهکار مناسب بیندیشند. تدوین سند استراتژی سازمان ها، برنامه ریزی های مالی و سرمایه گذاری، تامین منابع انسانی و... هم مثال های دیگری هستند.

کارشناس ارشد کسب‌ و‌ کار

توصیه هایی کاربردی برای مدیران (۳۲) / مدیریت صحیح تماس های تلفنی

توصیه هایی کاربردی برای مدیران (۳۲) / مدیریت صحیح تماس های تلفنی

امروزه به سختی می توان تاثیر تلفن را روی زندگی روزمره و کسب وکارهای مختلف نادیده گرفت. امکان برقراری ارتباط با اشخاص گوناگون در سریع ترین زمان ممکن، تنها بخشی از تحولی است که با ورود تلفن به زندگی مدرن به وجود آمده است.

در حقیقت نسل بعدی سیستم های ارتباطی را اینترنت تشکیل می دهد که مزایای بیشتری در مقایسه با تلفن دارد. در عین حال فناوری اینترنت نقطه پایان کار نیست. در چند سال اخیر ظهور شبکه های اجتماعی، تحولی نوین در زمینه سیستم های ارتباطی به راه انداخته است.

همه این سه نسل نسبتا متفاوت سیستم های ارتباطی مزایا و معایب خاص خود را دارند. با این حال به منظور بررسی دقیق، در این ایده تمرکز خود را روی مدیریت تماس های تلفنی خواهیم گذاشت. در اغلب کسب وکارها تماس های تلفنی بسیار راهگشا هستند، اما به شرط آنکه میان تماس ها وقفه ای ایجاد نشود. همچنین توانایی پاسخگویی به تمامی تماس های دریافتی نیز یکی دیگر از نکات کلیدی در مدیریت صحیح تماس های تلفنی است.

در صورت وجود تماس های زیاد، راهکار اولیه استفاده از منشی است. با این حال در همه موارد نمی توان از منشی به منظور پاسخگویی به تماس ها استفاده کرد. اگر در فرآیند مدیریت تماس ها خودتان پاسخگوی اصلی باشید، به طور مشخص از مزیت بالایی برخوردار خواهید بود. این مزیت، امکان تاثیرگذاری بالا روی افراد است. در هر صورت به هنگام مکالمه تلفنی امکان استفاده از شیوه های تاثیرگذاری روی افراد آسان تر خواهد بود.

ایده

برخی تماس های تلفنی ضروری و مهم هستند. پیشنهاد ما درخصوص این تماس ها، همانطور که در بالا توضیح داده شد، مدیریت شان توسط خودتان است. در عین حال برای تماس های معمولی و روزمره که از اهمیت کمتری برخوردار هستند نیز باید راه  حلی یافت. بدون شک نمی توان برای مدت زمان زیادی از بهانه هایی مانند «جناب رئیس همین الان از شرکت خارج شدند»، «ایشان اکنون در جلسه اند» و «پیام خود را بگویید، در اسرع وقت به مدیر عامل منتقل می کنم» استفاده کرد.

به عبارت ساده، باید برای تماس های غیر ضروری نیز راهکار مناسبی پیدا کرد. اخیرا من با مورد جالبی مواجه شده ام که یک مدیر به منظور القای این حس به فرد تماس گیرنده که در جلسه است، از صدای ضبط شده  استفاده کرده است. چنین مواردی بیش از آنکه راهکار مناسبی باشد، توهین به مخاطبان تلقی می شود. شما به عنوان مدیر یک شرکت وظیفه دارید که در قبال تماس های دریافتی به بهترین شکل ممکن عمل کنید.

اگر بخواهیم کمی جدی تر به موضوع نگاه کنیم، تماس های دریافتی نیز مانند مشتریان هستند. در صورت عدم پاسخگویی صحیح شما، آنها منتظر نخواهند ماند. شرکت های بسیار دیگری نیز هستند که خدماتی مشابه یا حتی بهتر از برند شما ارائه دهند بنابراین باید به فکر راهکار جدی و موثری برای مدیریت صحیح این مسئله بود. در بخش پایانی این ایده به بررسی چند نمونه از این شیوه ها خواهیم پرداخت.

آنچه در عمل باید انجام دهید

- ابتدا توصیه ما به شما این است که تعداد تماس های دریافتی تان در طول روز را اندازه گیری کنید. سپس به دسته بندی آنها براساس میزان اهمیت شان بپردازید. بدون شک تماس های شرکای تجاری و همچنین فروشندگان شرکت از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. در عین حال تماس های کارمندان معمولی شرکت و همچنین کارفرمایان در اولویت بعدی قرار دارد.

پاسخگویی به تماس های گروه نخست را می توان به طور کامل برعهده منشی شرکت گذاشت. با این حال بهتر است جواب تماس کارفرمایان را خودتان بدهید. نکته اصلی در این میان رعایت کوتاهی مکالمات است. نیازی نیست برای هر مکالمه چندین دقیقه زمان با ارزش خود را تلف کنید. تنها در حد نیاز به صحبت بپردازید.

- تحت هر شرایطی فرد تماس گیرنده به خوبی آگاه است که امکان مکالمه طولانی مدت با شما را ندارد. در حقیقت این یک امر طبیعی است که مدیران ارشد شرکت ها امکان اختصاص دادن وقت زیادی برای مکالمات تلفنی ندارند. بنابراین نیازی نیست تا خود را موظف به پاسخگویی مفصل به تماس های دریافتی کنید.

- به طور معمول اغلب تماس های دریافتی مدیران در مورد موضوعات قابل پیش بینی است. با استفاده از شیوه تحلیل تماس های دریافتی به راحتی قادر خواهید بود پاسخ خود را از قبل آماده کنید.

آیا راه اندازی وب سایت واقعا به فروش کمک می کند / تبلیغ کسب وکارتان را در دست بگیرید

آیا راه اندازی وب سایت واقعا به فروش کمک می کند / تبلیغ کسب وکارتان را در دست بگیرید

در دنیای دیجیتالی امروز، راه اندازی وب سایت راهی فوق العاده برای ارتقای برند به شمار می رود، اما آیا این روش واقعا به افزایش فروش  کمک خواهد کرد؟ آیا روزهایی را به خاطر دارید که فرآیند فروش محصولات در تبلیغات گسترده تلویزیونی خلاصه می شد؟ این روش عمومی، در دنیای دیجیتالی این روزها با تلفیق و استفاده از داده هایی که استراتژیک تر هستند و به وجود آمدن کمپین های تبلیغاتی نقشی کمرنگ تر پیدا کرده و دیگر منحصر به تبلیغات تلویزیونی نیست.

به هر حال نکته قابل توجه این است که چگونه برندها روش های قدیمی فروش و تکنیک های بازاریابی را در دنیای امروز جایگزین کرده اند و چه رازی در پس این تغییرات نهفته است. سوالی که در این میان مطرح می شود این است که چگونه وب سایت تان می تواند فروش تان را افزایش دهد؟ جالب است بدانید امروزه راه اندازی وب سایت های تبلیغاتی یکی از کلیدی ترین ابزارهای فروش در دنیا به شمار می رود.

نه تنها یک سایت می تواند برای گسترش و ادامه کار کسب وکارهای کوچک مقرون به صرفه تر باشد، بلکه سطوح بالاتری از تعامل را رقم می زند، به طوری که تخمین زده می شود آمار فروش به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. چنین ابزاری صاحب هر کسب وکاری را بدون توجه به بزرگ یا کوچک بودن حوزه فعالیت یا ماهیت ماجراجویی  اش به خود جلب می کند. در این میان آنچه اهمیت دارد، طرح ریزی ساختاری منظم برای سایت و رعایت نکاتی است که می تواند در هرچه بیشتر گسترده شدن برندتان نقش داشته باشد.

ساختن یک اجتماع

بیایید با حقایق مواجه شویم؛ موفقیت بلندمدت به فروش محصولات به مشتریان وفادار و تکرار آن بستگی دارد. بدون این دو مورد، کسب وکارتان وارد چرخه کوتاه مدت موفقیت خواهد شد که دیگر نمی تواند تکرار شود، فرقی هم نمی کند که چقدر محصولات تان خلاقانه باشد یا به چه میزان موردنیاز مردم باشد، بدون مشتریان وفادار موفقیت درازمدت نخواهد بود. اگر می خواهید وفاداری مشتریان را نسبت به برندتان گسترش دهید و آنها را از مصرف کننده صرف به اجتماعی از دنبال کنندگان تان تبدیل کنید، وبلاگ تان ابزاری تاثیرگذار و قدرتمند خواهد بود.

با انتشار مرتب و دقیق محتوا، می توانید خوانندگان را درگیر سطحی عمیق تر از مصرف کننده بودن کرده و ارتباطی عاطفی بین آنها و یک برند فراگیر ایجاد کنید. در عین حال اگر می خواهید چنین کاری را به طور موثر انجام دهید، باید از سایت تان به عنوان وسیله ای مستقیم برای فروش محصولات تان استفاده نکنید. برعکس، از تمام مزایای این پلتفرم برای افزودن ارزش  و دانش استفاده کنید، در حالی که توضیحاتی نیز درباره اینکه چگونه محصولات تان ساخته می شود و چه افرادی در پس آن قرار دارند، می دهید. حتی می توانید از مشتری های وفادارتان بخواهید تا به عنوان یک عامل انسانی برندتان را دائما به خریداران معرفی کنند و از این طریق در وبلاگ تان سهیم شوند.

در حالی که استفاده از کلمه اجتماع ممکن است برای بازاریابان به نوعی شعار تبدیل شده باشد، اما واقعا می تواند در یک سایت تبلیغاتی ایجاد شده و به کار گرفته شود. در واقع سایت کسب وکارتان را می توانید به منبعی مطمئن برای مشتریان تان تبدیل کنید.

تمرکز روی المان های تکنیکال

در حالی که ایده اولیه راه اندازی وب سایت ارائه کسب وکار و معرفی محصولات تان، تبلیغاتی است، اما اهمیت اجرای آن نباید به دست فراموشی سپرده شود. در واقع، حتی بهترین ایده های جهان هم می توانند با شکست مواجه شوند، اگر در اجرا ضعیف عمل کنند و همین مسئله به ویژه در رابطه با وب سایت تبلیغاتی نیز صدق می کند. نخستین نکته ای که باید در این زمینه موردتوجه قرار بگیرد ارتباط مطالب و محتوای تان است که باید منعکس کننده تخصص  و صنعتی باشد که در آن فعالیت می کنید. اهمیت محتوا زمانی مشخص می شود که گوگل جایگاهی را به کیفیت وب سایت تان در بین صفحاتش اختصاص دهد.

در مورد سایت تان هم مهم است که المان های تکنیکال را رعایت کنید تا پلتفرم تان را هم در موتورهای جست وجوی اینترنتی و هم از نظر تعداد بازدیدکنندگان ارتقا دهید. علاوه بر این میزان محتوای سایت تان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعات متعدد نشان داده بین تعداد کلمات و رنکینگ موتورهای جست وجو برای صفحات خاص ارتباطاتی وجود دارد.

نتیجه یکی از جدیدترین مطالعات که تقریبا یک میلیون نتیجه جست وجو را در گوگل تحلیل کرده این است که طول محتوای صفحاتی که این موتور جست وجو در نخستین صفحه اش به نمایش می گذارد، ۱۸۹۰ کلمه است. نتیجه این تحقیق در ارتباط با وب سایت شما به این معنا است که محتواهای طولانی تر و با جزییات بیشتر امکان دیده شدن برندتان را به صورت آنلاین محتمل تر می سازند.

با شرح کامل موضوعات و بیان جزییات، تعداد کلمات سازماندهی شده و رعایت دستور زبان مناسب و. . . می توانید وب سایتی داشته باشید که عملکرد خوبی هم در موتورهای جست وجو و هم در نظر مصرف کنندگان و مقابل چشم بازدیدکنندگان دارد.

آگاه کردن مشتریان

پیش از این به این حقیقت اشاره کردیم که یک وب سایت تبلیغاتی نباید به عنوان ابزاری برای فروش مستقیم محصولات مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه باید فراتر از آن باشد و به عنوان یک منبع علمی برای آگاهی هرچه بیشتر درباره برند، محصول و کسب وکارتان محسوب شود. در واقع وب سایت تان یک منبع مهم آگاهی دهنده باید باشد نه اینکه محصولی را به طور مستقیم در آن به فروش برسانید. اشتباه نکنید و این نکته را به خاطر داشته باشید که یک وب سایت آگاهی دهنده با مطالب مفید می تواند زندگی روزمره مشتریان تان را بسیار ارزشمندتر کند.

نکته اساسی اینجاست که باید هم بینش محصول محور و هم اطلاعاتی گسترده تر درباره صنعت مربوطه ارائه دهید تا سایت تان با محتوایی که دارد به منبعی مورداطمینان در میان سایرین تبدیل شود. انجام چنین کاری مزایای بسیاری در پی خواهد داشت، به خصوص زمانی که قرار است ارتباطات جدیدی را با بازار هدف برقرار کنید. در ارتباط با ارائه منحصر به فرد و بینش محصول محور وب سایت های زیادی هستند که می توانند الگویی مناسب باشند و ایده های خلاقانه ای را پیشنهاد می دهند که ذهن مشتریان را به وجد می آورد. از این ایده ها استفاده کنید.

این دسته  از وب سایت ها در عین حال که اطلاعات  محصولات شان را به طور غیرمستقیم در اختیار خوانندگان شان قرار می دهند، محتوای مطالب شان فعال و هدفمند است، به طوری که به مشتریان کمک می کنند تا تصمیمی آگاهانه اتخاذ کنند و این تصمیم آگاهانه در نهایت منجر به خریدی رضایتمند و به معنای پیدا کردن مشتری های وفادار برای کسب وکارتان است. البته در این میان دستیابی به قدم بعدی کمی دشوارتر به نظر می رسد، زیرا باید وب سایت تان اجزایی صحیح و معتبر در میان صنایع دیگر و محصولات شان داشته باشد.

در این مرحله نه تنها باید در محتوای وب سایت تان از دانش و آگاهی خودتان استفاده کنید، بلکه باید متخصصان این صنعت را نیز به وب سایت تان دعوت کنید و از نظرات و بینش منحصر به فردشان بهره مند شوید. انجام چنین کاری به اعتبار برندتان می افزاید، در واقع پلتفرمی را گسترش می دهید که مشتریان اطمینانی محسوس نسبت به آن پیدا کرده اند.

با به خاطر سپردن این نکات در ذهن، می توانید امیدوارانه وب سایت تان را هم به عنوان وسیله ای برای برقراری ارتباط و هم ابزاری برای فروش گسترش دهید، به طوری که به پایگاه بزرگ مشتریان تان تبدیل شود و از این طریق می توانید نیاز کسب وکارتان را در زمینه تبلیغات به خوبی تامین کرده و برندتان را گسترش داده و فروش تان را افزایش دهید.

ارتباط با نویسنده: mona.ashrafzade@gmail.com

شناخت افراد مشکل آفرین در سازمان ها و اقدامات موثر در مواجهه با آنها

شناخت افراد مشکل آفرین در سازمان ها و اقدامات موثر در مواجهه با آنها

برخی افراد، با هر دیدگاهی، ذاتا در چگونگی برقراری ارتباط در جلسه سازنده هستند. بقیه خب فقط مشکل محض هستند. تمام آنان مشکلات گوناگونی ایجاد می کنند و به واکنش های گوناگونی نیاز دارند. در اینجا شش نمونه اصلی ذکر شده است:

۱- آدم خودنمای حراف

توجه می خواهد، شیفته بحث است، یا سعی می کند بحث را به انحصار خودش درآورد تا مهارت شخصی اش را به رخ بکشد.

اقدام: نخستین کاری که باید انجام دهید این است که رشته کلام را به دست بگیرید. از هر فرصتی استفاده شود (حتی فقط یک لحظه) تا ایجاد وقفه ای در مشارکت شود، که بهترین شکل آن، با نظریه ای مثبت یا کلمه ای حاکی از تشکر است. بعد ادامه دهید، نقطه شروع جدیدی انتخاب یا بحث را به کس دیگری منتقل کنید. شما می توانید از گروه سود بجویید («نظر بقیه درباره آن دیدگاه چیست؟») – یا سوال به خصوصی بکنید: «آنچه آقای فکور گفت مسئله هزینه ها را پیش می آورد، خانم یگانه شما فکر می کنید آنها احتمالا چه جوری از آب درمی آیند؟» نگذارید این گونه افراد وقت را تلف کنند و دقت کنید به نیت شان از روضه خوانی طولانی شان پی ببرید.

۲- زبان بازها

کسانی که خیلی حراف هستند ممکن است انگیزه های شرورتری در سر داشته باشند. ممکن است فقط نیت شان این باشد که دیگران را از میدان به در کنند تا به طور قطع زمان توجه به نظرشان بیشتر از سهم عادلانه شان شود.

اقدام: در اینجا دستور جلسه ای که در آن تعیین وقت و برقراری نظم و انضباط به شکل صحیح شده باشد، موثر است، در غیر این صورت مجددا لازم است حرف شان قطع و جمع بندی شود یا خلاصه ای خواسته شود، یا مشارکت را فقط بر یک مسئله متمرکز کرد: «قبل از اینکه این مسئله را باز هم بیشتر باز کنیم، میشه شما لطفا نظرتان را درباره فقط مرحله اول خلاصه کنید؟» هنگامی که کنترل در دستان رئیس جلسه باشد، این موضوع را می توان صرفا به مشارکت کننده دیگری در جلسه منتقل کرد.

۳- آدم های مرموز

تقریبا برخورد با کسانی که خیلی ساکت هستند به اندازه برخورد با کسانی که خیلی حرافی می کنند، مشکل است، مخصوصا وقتی که شما بدانید مشارکت شان می تواند مفید باشد. این اشخاص ممکن است کم رو، خجالتی، بی حوصله، بی اعتنا یا بی تجربه باشند و برای گفتن نظرشان اعتمادبه نفس نداشته باشند.

اقدام: در اینجا مطرح کردن پرسش بهترین کار است. برای به راه انداختن شان سوال آسانی بکنید و در صورت لزوم حرف هایی بزنید که اعتماد به نفس شان را تقویت کند.

اگر به خوبی قادر به حرف زدن باشند ولی نخواهند این کار را بکنند، در آن صورت سوال صریح یا مشکلی بکنید یا کمک شان را بخواهید: «آقای فکور، شما با تجربه ای که دارید باید در این موضوع اطلاعات خوبی داشته باشید، نظرتان چیست؟»

۴- کسانی که جلسات جداگانه تشکیل می دهند

ممکن است بعضی از این در گوشی حرف زدن ها سازنده باشد (فکری که به خاطر بحث به وجود می آید)، بعضی نشان دهنده درک نکردن و برخی در قالب اعتراض ناشی از خستگی یا توطئه چینی باشد.

اقدام: متوقف کردن جلسه، پرچانگی را مشخص می کند و همین به تنهایی برای جلوگیری از آن کافی است. ممکن است سوالی مشخص کند، آیا مشکلی وجود دارد، چیزی نامفهوم است؟ اگر این طور باشد خارج شدن از موضوع برای حل آن صلاح است. این اصل که در یک زمان فقط یک نفر صحبت کند باید رعایت شود.

۵- افراد همیشه ناراضی

این شخصی است با اعتراض شدید یا از بعضی لحاظ احساس می کند با او منصفانه برخورد نشده است. ممکن است همین طور هم باشد ولی بعید است جلسه جایی برای حل این مشکل باشد و غالبا چنین شخصی می خواهد گناه را به گردن کس دیگری در جلسه بیندازد.

اقدام: شما باید بررسی کنید آیا، شاید، این اعتراض های مبهم مطلبی واقعی را پنهان می کند، از معترض بخواهید صریح باشد، به هدف مشخص جلسه مجددا اشاره کنید، با استفاده از گروه نیاز به تمرکز را تحکیم کنید، در صورت لزوم اگر قول بدهید موضوع های دیگر را بعدا بررسی می کنید شاید موثر باشد و علت حواس پرتی را برطرف کنید.

۶- افراد موذی

لزوما دلایل زیادی وجود دارد که چرا افراد دقیقا آنچه را که منظورشان است بیان نمی کنند، مثلا: نگرانی از برنامه ریزی بلند مدت تر، یا ترس از دست  دادن آبرو. شخص موذی ممکن است حقایق را کم اهمیت جلوه دهد یا بی جهت بزرگ کند یا تغییر دهد. حتی گاهی، در خصوص واقعیت صرفه جو باشد.

اقدام: یاد بگیرید که حدس بزنید، بپذیرید که چیزی ورای هدف اصلی جلسه در حال پیش رفتن است. آنچه را که باید در مرحله بعد انجام دهید بستگی زیادی به موقعیت دارد. بعضی اوقات مسائل بلند مدت تر یا جنبی را باید به طور موازی بررسی کرد. بعضی اوقات باید بلا فاصله موذی گری را فرونشاند.

ارتباط با نویسنده: Peyman.ahmady@yahoo.com

توصیه هایی کاربردی برای مدیران (۳۱) / جلوی نشست های بی هدف را بگیرید

توصیه هایی کاربردی برای مدیران (۳۱) / جلوی نشست های بی هدف را بگیرید

آخرین باری که در میان برگزاری یک نشست حوصله تان سر رفت را به یاد می آورید؟ به طور معمول همه ما در نشست   و کنفراس های گوناگونی شرکت کرده و خود نیز به عنوان مدیر یک شرکت برخی از آنها را مدیریت می کنیم.

با این حال اگر بخواهیم با دقت به این موضوع نگاه کنیم، بسیاری از این جلسات بی فایده و بدون کمترین دستاوردی به پایان می رسند. پیش از این به تاثیر برگزاری کنفرانس های تخصصی روی توسعه و گسترش اعتبار برند تاکید کرده ایم. در این ایده قصد داریم شما را نسبت به عملکرد شرکت و برگزاری نشست های گوناگون آگاه کنیم.

به طور معمول یک نشست مناسب باید یکی از دستاوردهای زیر را برای شرکت کنندگان به ارمغان بیاورد، در غیر این صورت نیازی به شرکت در آن  کنفرانس وجود ندارد. این دستاوردها عبارتند از:

- معرفی یک استارتاپ جدید یا تجزیه و تحلیل یک کسب وکار نو ظهور که امکان سرمایه گذاری مناسب در آن فراهم باشد.

- ارائه مشاوره و راهنمایی در زمینه شیوه برنامه ریزی صحیح برای برندها به همراه سخنرانی مدیران موفق در این زمینه.

- بررسی آخرین شیوه های کاهش هزینه های جاری شرکت ها به همراه شیوه های افزایش کارآیی عملکرد کارمندان.

- تبادل اطلاعات مدیران و همچنین همکاری شرکت کنندگان با یکدیگر در زمینه انجام امور مختلف.

- بررسی روش های مدیریت بهینه زمان در نشست های تخصصی که بالطبع نیازمند دعوت از مشاوران حرفه ای و مدیران باتجربه در این زمینه است.

ایده

موضوع نشستی که قصد برگزاری آن را دارید باید کاملا روشن و واضح باشد. برای مثال بررسی شیوه های صرفه جویی در هزینه های تبلیغاتی در شش ماه آینده می تواند موضوع مناسب و در عین حال واضحی باشد.

با این حال اگر بخواهید کنفرانس شما یکی از تاثیرگذارترین نشست ها در زمینه کسب وکارتان باشد، انتخاب یک موضوع جذاب و در عین حال مورد نیاز اکثر مدیران می تواند به شما کمک شایانی کند. همچنین در انتهای نشست، شرکت کنندگان باید به خوبی احساس کنند اطلاعات مفید و کارآمدی را کسب کرده اند. این نتیجه تنها با استفاده از اطلاعات معتبر و همچنین کمک گرفتن از سخنرانان مجرب امکان پذیر خواهد بود.

شایان ذکر است که برخی موضوعات را نمی توان در یک جلسه جمع بندی کرد، بنابراین هیچ ایرادی ندارد که این گونه نشست ها را به صورت مداوم برگزار کنید. در این زمینه نکته اصلی که باید مدنظر داشته باشید جذاب بودن کنفرانس تان است تا تضمین کننده استقبال افراد از آن باشد.

اگر می خواهید از تاثیرگذاری نشست خود روی شرکت کنندگان اطمینان حاصل کنید، بهترین راه توجه به واکنش آنها در هنگام برگزاری جلسات است. توجه و درگیر شدن افراد در کنفرانس یکی از بهترین نشانه هاست. همچنین اقدام افراد به یادداشت موضوعات ارائه شده نیز نشان دهنده کیفیت بالای کنفرانس تان خواهد بود.

برخلاف دو نکته بیان شده، اصلی ترین واکنشی که تضمین کننده تاثیرگذاری نشست شماست، بازخوردهای مناسب افراد پس از پایان نشست است. بدون شک پس از پایان یک کنفرانس مناسب افراد زیادی به شما پیام های تبریک خواهند فرستاد، اما در خصوص کنفرانس های بی هدف ماجرا کاملا متفاوت خواهد بود. خوابیدن افراد در حین کنفرانس یکی از شایع ترین صحنه هایی است که همه ما با آن مواجه شده ایم.

آنچه در عمل باید انجام دهید

- هنگامی که به یک کنفرانس دعوت می شوید، پیش از شرکت در آن سعی کنید هدف اصلی از آن نشست را بیابید. در صورتی که کنفرانس مذکور فاقد یک هدف منسجم است، توصیه ما عدم شرکت در آن است. با این حال در خصوص همه نشست ها نیز نمی توان این گونه عمل کرد.از میزان کیفیت جلسات که بگذریم، نیت اصلی بسیاری از افراد از شرکت در این نوع جلسات آشنایی با سایر مدیران فعال در کسب وکار خودشان است.

بنابراین بهتر است در نشست های بزرگی که همه مدیران در آن شرکت می کنند، حضور داشته باشید. دستاورد این جلسات به ظاهر بی هدف، آشنایی با سایر مدیران و به تبع آن امکان همکاری یا استفاده از تجربیات آنان است.

پیشنهادهایی برای دلنشین تر شدن سخنرانی ها / چرا یک مدیر باید قصه گوی خوبی باشد

پیشنهادهایی برای دلنشین تر شدن سخنرانی ها / چرا یک مدیر باید قصه گوی خوبی باشد

همه ما شاهد سخنرانی هایی بوده ایم که فاقد تنوع و کسل کننده بوده اند. این دست سخنرانی ها جالب و به یاد ماندنی نبوده و توجه مخاطب را جلب نخواهند کرد، حتی اگر از حضار خواسته شده باشد که با دقت به سخنرانی توجه کنند. دلیل کسل کننده بودن این این گونه سخنرانی ها، نبود شور و هیجان، در طول ارائه سخنرانی است.

از طرف دیگر، یک مدیر خوب باید یک راوی خوب نیز باشد. یکی از بزرگ ترین موانع بر سرراه قصه گویی در سازمان ها این است که آنها داستانی برای بازگو کردن ندارند. یکی از راه های برطرف کردن این مشکل این است که وقتی اتفاق آموزنده و حائز اهمیتی در سازمان می افتد، آن را روی کاغذ آورد و از این طریق و به تدریج، داستان موردنظر به وجود خواهد آمد.

فیلم مورد علاقه شما چیست؟ بدون شک با شور و هیجان، کل داستان آن را به خاطر آورده و بازگو خواهید کرد، حتی اگر مدت زیادی از تماشای آن گذشته باشد. داستان ها غذای روح هستند. ما فیلم هایی که دوست داریم را به راحتی به خاطر می آوریم.

چه چیز یک داستان را دوست دارید؟

دقت کنید که چه چیز یک داستان، آن را برای شما خاطره انگیز می کند. بیشتر مردم، داستان هایی را به خاطر می آورند که از لحاظ احساسی روی آنها تاثیر گذار بوده باشد. به این دلیل تاثیر گذارند چون به سرعت می توانیم قهرمان و موضوع اصلی داستان را به یاد بیاوریم. داستانی که در رابطه با سازمان تان نقل می کنید نیز باید به شکل مثبتی تاثیر گذار باشد.

عصب کوپلینگ به ما این امکان را می دهد که با داستان ارتباط برقرار کرده و آن را در ذهن مان مجسم کنیم. ما به کمک نورون های آیینه ای، با نقل کننده داستان ارتباط برقرار می کنیم و به شکل عمیقی درگیر تمام احساساتی می شویم که در داستان در حال وقوع هستند. همچنین اگر داستانی از لحاظ احساسی جذاب باشد، میزان ترشح دوپامین (که باعث سرخوشی می شود)، در بدن افزایش پیدا خواهد کرد.

گام نخست: روی داستان و مفهوم آن تمرکز کنید

مخاطب داستان کیست؟ مشتریان؟ کارکنان شرکت؟ زمانی را صرف کرده و در مورد مخاطبان داستان فکر کنید. شرایط آنها را بررسی کرده و مطمئن شوید که آنها قادر خواهند بود خود را به عنوان قهرمان داستان شما تصور کنند. با این روش، مخاطب به راحتی داستان شما را به خاطر آورده و آن را بازگو می کند.

زمانی که تصمیم دارید داستانی را نقل کنید، روشی را انتخاب کنید که با مفهوم داستان شما هم تراز باشد. برای مثال اگر مشتری هدف، مادران کودکان کم سن و سال باشند، مطالب و داستان های مورد نیاز این مادران باید داخل وب سایت های خاصی مثل Mommy blog  نوشته شود. این درحالی  است که بیان این مطالب داخل وب سایتی مثل LinkedIn مناسب نخواهد بود.

گام دوم: از نقل داستان های غیر واقعی بپرهیزید

داستان های ساختگی و جعلی، مثل داستان های واقعی از لحاظ احساسی و عاطفی تاثیر گذار نخواهند بود. به گفته مارک تواین «حقیقت از فریب عجیب تر است.» یک داستان ساختگی با جزییات دروغین، طبیعتا برای مخاطب جذاب نخواهد بود. مردم طالب داستان هایی هستند که پر از جزییات باشد، در این صورت می توانند داخل ذهن خود تصویری از آن داستان را مجسم کنند. همیشه داستان هایی را نقل کنید که تاثیرات عمیقی بر احساسات مخاطب داشته باشد. در عین حال درگیری مغز و احساسات را پیرامون موضوع داستان خود به خاطر داشته باشید.

برای  اینکه داستان خاطره انگیز تر باشد، بهتر است اعضای قابل اعتماد سازمان برای روایت داستان انتخاب شوند. برای مثال، مشتریانی که تجربه های شخصی خود را در قالب داستان ارائه می کنند، احساس واقعی تر و تاثیر گذار تری را منتقل خواهند کرد.

گام سوم: به داستان خود هیجان ببخشید

داستان خود را با طرح یک مشکل یا بیان یک موقعیت ناخوشایند آغاز کرده، سپس در مورد چگونگی برطرف کردن آن صحبت کنید. حتما داستان خود را از ابتدای شروع یک مشکل (یا شرایطی که خیلی مطلوب نیست) آغاز کرده و کم کم به سمت برطرف کردن آن پیش بروید.

هر چقدر ماجرایی که نقل می کنید چالش برانگیز تر باشد، بیشتر برای مخاطب جالب توجه خواهد بود. هر  چقدر داستان شما طولانی تر بوده و بین زمان شروع و پایان آن فاصله بیشتری وجود داشته باشد، خسته کننده تر می شود.

قدم چهارم: سعی کنید داستان تان ارزش محور باشد

چه نوع دیدگاه، ارزش یا خدمتی مشکل را برطرف خواهد کرد؟ موضوعات مربوط به بازاریابی و مارکتینگ، معمولا باید در رابطه با این مطلب باشد که چطور محصول یا خدمتی که ارائه می دهید در شرایط چالش برانگیز موفق عمل کند. این سوال را از خودتان بپرسید؛ که دستاوردهای مطلوب چه چیز هایی خواهد بود؟

سعی کنید داستان شما تمام ارزش های مدنظرتان را دربر داشته باشد. ممکن است نقل داستان به روش های دیگر جالب تر باشد، اما قصد و منظور اصلی شما، ترویج ارزش ها ی تان است.

قدم پنجم: میزان تاثیر گذاری آن را بسنجید

داستان را امتحان کنید. آیا داستانی که می خواهید نقل کنید، به شکل مثبتی پیش خواهد رفت؟ داستان خود را به طور آزمایشی برای عده ای ارائه دهید. به خصوص برای اطمینان از این که اثر و مفهوم مورد انتظار را منتقل خواهد کرد. داستان ها، معمولا خاطره انگیزند، طبیعتا قصد شما هم این خواهد بود که دیگران به خوبی و در جهت مثبت داستان شما را به خاطر آورده و بازگو کنند.

عملکرد مدیران موفق با استفاده از فن قصه گویی

بعضی از موفق ترین سازمان ها در سراسر دنیا، از قصه  گویی به عنوان ابزاری برای رهبری سازمان استفاده می کنند. سازمان هایی مثل مایکروسافت، ناسا و بانک جهانی از همین فن قصه گویی بهره برده اند. آنها این کار را به روش های مختلف انجام داده اند.

شرکتی مثل نایکی، از قصه گو های حرفه ای شرکت استفاده می کند و کار این قصه گو ها این است که اخبار و اتفاقات مهمی را که داخل شرکت در جریان است با سایرین درمیان بگذارند. سازمان های دیگر، مهارت قصه گویی را به افراد آموزش می دهند.

شرکت کیمبری-کلارک برای مثال، سمینار دو روزه ای برگزار می کند که طی آن برنامه های ۱۳ مرحله ای را به آموزش و بعد از آن ارائه سخنرانی اختصاص داده اند. برخی سازمان ها، برای پیشبرد استراتژی داستان سرایی خود از کارگردانان مشهور هالیوود برای آموزش سخنرانان شان بهره می برند.

قصه گویی چگونه به مدیران کمک می کند که تاثیر گذار تر باشند؟

مهارت قصه گویی، خیلی بیشتر از آنچه مدیران تصور می کنند برای آنها مفید و کاربردی است. پنج مورد از مهم ترین کاربرد های این مهارت شامل؛ الهام بخش بودن برای کارمندان، قدرت تجسم بخشیدن، آموزش درس های مهم، تعریف فرهنگ و ارزش های سازمان و در نهایت توضیح جایگاه و انگیزه کارکنان است. قصه گویی زمانی مفید خواهد بود که سازمان تصمیم داشته باشد برای مثال اصول رهبری را تغییر دهد یا توصیه  هایی را به مدیرعامل ارائه کند.

فن قصه گویی، خلاقیت افراد را آشکار کرده و انگیزه و علاقه کارکنان را برمی انگیزد. البته قصه گویی در تمام شرایط ضروری نیست. برای مثال، اگر تصمیم دارید استراتژی خاصی را برای پنج سال آینده به کار بگیرید، آنچه نیاز دارید یک استراتژی خوب و درست خواهد بود یا اگر تصمیم دارید شرکت های رقیب خود را خریداری کنید، به یک مشاور مالی خوب نیازمند هستید.

اما به محض اینکه استراتژی پنج ساله خود را مشخص کردید به کارکنانی احتیاج خواهید داشت که برای دستیابی به افق پنج ساله تان به شما کمک کنند.

در چنین شرایطی، به یک داستان خوب نیاز دارید. یا بعد از خرید شرکت رقیب، باید افرادی را استخدام کنید که در اداره آن به شما کمک کنند. در این حالت نیز باید داستان خوبی ارائه دهید تا انگیزه آنها را برای همکاری با شما افزایش دهد.

قصه گویی همیشه کارایی ندارد، اما برای هدایت و رهبری کارکنان به شما کمک خواهد کرد. به خاطر داشته باشید که افراد مختلف چه بخواهید چه نخواهید، داستان هایی را درباره سازمان شما نقل خواهند کرد. خوشبختانه شما می توانید انتخاب کنید که کدام یک از این داستان ها توسط آنها گفته شود.

ارتباط با نویسنده: elham.mashouf@gmail.com

اتوماسیون ایمیل مارکتینگ و کاربردهای آن

اتوماسیون ایمیل مارکتینگ و کاربردهای آن

ایمیل مارکتینگ نقش مهمی در برنامه های بازاریابی و تبلیغات شرکت ها دارد و از محبوبیت بالایی میان بازاریاب های فعال در حوزه آنلاین برخوردار است، اما زمانی که به صورت اتوماتیک انجام شود میزان اثربخشی آن بیشتر می شود.

اتوماسیون ایمیل مارکتینگ چگونه عمل می کند؟

اتوماسیون ایمیل مارکتینگ، فرآیند ارسال ایمیل به بانک های اطلاعاتی به صورت خودکار، ارسال ایمیل به تناسب واکنش هر فرد در وب سایت یا رسانه های آنلاین یا ارسال ایمیل با برنامه ای تعریف شده است.

همچنین شما باید قوانین و اصول استانداردی را برای این سیستم تعریف و پس از آن با تهیه مطالب و اطلاعات کاربران تان نسبت به ارسال ایمیل به آنها به صورت خودکار اقدام کنید.

ارسال ایمیل می تواند براساس یک تاریخ مشخص، یک واکنش از سمت کاربر یا حتی واکنشی که در حال حاضر اتفاق نیفتاده است، انجام شود.

برای مثال ارسال ایمیل می تواند براساس یک تاریخ مشخص مانند تاریخ تولد مخاطبان تان یا زمانی که عضو وبلاگ شما می شوند، انجام شود. حتی شما می توانید متن ایمیل های ارسالی را با توجه به واکنش کاربر تغییر داده تا متناسب با آن، ایمیل ارسال شود.

هدف، ارسال پیام مناسب به شخص مناسب در زمان مناسب است.

چه ایمیل هایی را می توانید توسط این سیستم ارسال کنید؟

برای درک بهتر از نحوه کارکرد اتوماسیون ایمیل مارکتینگ به مثال های زیر توجه کنید:

۱- ایمیل خوشامدگویی

این دسته از ایمیل ها بیشترین میزان بازگشایی توسط کاربران را دارد. تحقیقات نشان می دهد میزان کلیک و خواندن این نوع ایمیل ها حدود ۵۷.۶درصد است که در مقایسه با ایمیل های معمول که ۱۴.۶درصد است بسیار بیشتر است. این دسته از ایمیل ها می تواند بلافاصله بعد از عضویت کاربر در وب سایت یا رسانه های اجتماعی شما ارسال شود.

اما در صورتی که بخواهید ارسال ایمیل را به صورت دستی و پس از عضویت هر کاربر در وب سایت انجام دهید زمان زیادی صرف می شود. با بهره گیری از این سیستم و با طراحی یک قالب و متن مشخص پس از عضویت کاربر، ارسال ایمیل به صورت اتوماتیک انجام می شود.

۲- ایمیل آموزشی

آیا کالا و خدمات شما نیاز به توضیح دارد؟ در این صورت می توانید با تهیه ایمیل های آموزشی، معرفی خوبی از محصول تان برای کسانی که به تازگی آن را خریداری کرده اند داشته باشید.

هدف از این برنامه، تشویق کاربران به استفاده درست از محصول شما و بالا بردن حس وفاداری به برند شما است.

۳- ایمیل یادآوری خدمات

آیا کسب و کار شما برای محصولاتی که به فروش می رسانید خدمات پس از فروش ارائه می دهد؟

برای یادآوری و تشویق خریداران به آمدن و ارائه خدمات یا گارانتی به آنها می توانید از این سیستم استفاده کنید. اکثر کسب و کارها می توانند با سیستم اتوماسیون ایمیل مارکتینگ و درج تاریخ مشخص برای هر خریدار جهت استفاده از خدمات و گارانتی محصول، آنها را از زمان و مکان خدماتی که ارائه می دهند، مطلع کنند.

۴- تبریک تولد

هر شخصی از تبریک تاریخ تولدش خوشحال می شود. شما می توانید به وسیله اتوماسیون ایمیل مارکتینگ، با درج تاریخ تولد کاربران تان در سیستم و طراحی یک قالب مناسب، با ارسال ایمیل تبریک برای آنها موجب ایجاد یک حس خوب و یادآوری تصویر برندتان شوید.

ارتباط با نویسنده: www.noadstudio.com

مدیریت استودیو تبلیغات نو

توصیه هایی کاربردی برای مدیران (۳۰) / نوشتن را فراموش کنید

توصیه هایی کاربردی برای مدیران (۳۰) / نوشتن را فراموش کنید

برگه های کاغذی یکی از اعضای جدا نشدنی فعالیت روزمره در شرکت ها و موسسات مختلف است. صرف نظر از هزینه تهیه کاغذ، این سوال مطرح است که آیا واقعا هنوز هم در قرن ۲۱ نیاز به کاغذ وجود دارد یا اینکه فناوری های جدید جایگزین این روش سنتی شده اند. در وهله نخست شاید پاسخ کاملا روشن باشد.

در واقع ظهور کامپیوتر و اینترنت انجام بسیاری از امور را آسان و در عین حال ارزان تر ساخته  است. به این دو فناوری می توان شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، نرم افزارهای ارتباط تصویری مانند اسکایپ و همچنین تعداد رو به افزایش شبکه های موبایلی را نیز افزود. با این حال ظهور این فناوری های جدید تنها یک روی سکه است.

در بسیاری از موارد امکان استفاده و از همه مهم تر اعتماد به آنها وجود ندارد. همه ما روزانه اخبار زیادی را مبنی بر هک شدن سیستم کامپیوتری شرکت های بزرگ در رسانه ها مشاهده می کنیم. البته این ترس در مورد همه کسب وکارها ضروری نیست. به عبارت بهتر اگر اطلاعات مهم و محرمانه در اختیار داشته باشید احتمال وقوع چنین اتفاقاتی برای شما وجود دارد.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت اگرچه امکان حذف کامل برگه های کاغذی از فرآیند اداری وجود ندارد، با این حال بخش بزرگی از این فرایند را می توان بر عهده فناوری های جدید گذاشت.

ایده

پیش از دست به قلم شدن لحظه ای با خود فکر کنید. آیا واقعا نیاز به نوشتن موضوع مورد نظرتان وجود دارد؟ در واقع بسیاری از اوقات نامه نگاری های درون شرکتی می تواند بی مورد باشد. در حقیقت باید پذیرفت که این شیوه دیگر کاربرد خود را از دست داده است. مدت زمانی که صرف انتقال نامه ها در فضای محدود شرکت می شود از نظر مدیریت زمان یک فاجعه تمام عیار است.

یکی از ابتدایی ترین جایگزین های نامه نگاری های سنتی، استفاده از تلفن است. حداقل با استفاده از تلفن دیگر زمان زیادی را از دست نخواهید داد. با این حال باید نسبت به خلاقیت های جدید در عرصه تکنولوژی نیز حساسیت نشان داد.

در چند سال اخیر شبکه های اجتماعی موبایلی امکان ارتباط صوتی و تصویری را به صورت رایگان فراهم کرده اند. به عنوان یک مدیر که قصد مدیریت بهینه زمان شرکت خود را دارد هیچ چیز بهتر از این فناوری های جدید نیست. تنها کاری که لازم است انجام دهید آشنا سازی کارمندان خود با فرآیند انتقال اطلاعات از طریق این نوع نرم افزارهاست. در این زمینه لازم نیست زیاد حساسیت به خرج دهید، امروزه همه افراد با شبکه های اجتماعی به خوبی آشنا هستند و استفاده از آن در محیط کاری نباید برای آنها چندان دشوار باشد.

آنچه در عمل باید انجام دهید

- به عنوان نخستین توصیه لازم است توجه شما را به استفاده از ایمیل جلب کنم. این تنها یک جایگزین ساده نیست، در واقع روش انتقال اطلاعات به صورت متفاوت است. مزیت اصلی استفاده از این شیوه امکان پیوست کردن فایل های گوناگون (علاوه بر نوشتن متن مورد نظر) است.

همچنین برای اطمینان بیشتر نسبت به استفاده از این روش می توان نگاهی به نحوه واکنش برندهای بزرگ دنیا نسبت به این فناوری جدید داشت. استفاده از ایمیل امروزه بدل به پیش نیاز بسیاری از شرکت ها شده است و بدون آن فعالیت های روزانه برندها پیش نخواهد رفت. با این حال توجه داشته باشید که از ایمیل های مهم یک نسخه کپی نزد خود نگه دارید.

- یک راهکار مناسب در جهت سازماندهی فایل های ارسالی، دسته بندی آنها براساس موضوع شان است. همچنین می توان پیام ها را به جای ارسال در قالب ایمیل های جداگانه، در یک ایمیل ارسال کرد. با این حال فراموش نکنید پیام های مهم را بهتر است توسط ایمیل ارسال نکنید. همچنین توجه داشته باشید که استفاده از ایمیل تنها برای شرکت های بزرگ کاربرد دارد. در شرکت های کوچک نه تنها نیازی به استفاده از ایمیل نیست، بلکه نامه نگاری های معمولی هم ضروری نیست.

روش هایی برای افزایش قدرت شخصی در محل کار / مدیریت کاریزماتیک

روش هایی برای افزایش قدرت شخصی در محل کار / مدیریت کاریزماتیک

آیا برایتان مهم است که در محل کار همه شما را دوست داشته باشند و به شما احترام بگذارند؟ طبیعتا پاسخ این سوال آری است. «نفوذ مرجع» یا «قدرت شخصی» هیچ ارتباطی به پست و مقام سازمانی ندارد و از ویژگی ها و خصوصیات شخصی افراد نشأت می گیرد و تنها به شخصیت فرد بستگی دارد. این بدین معنی است که شما قادر به تاثیرگذاری روی دیگران بدون نیاز به خطوط سلسله مراتب و اختیار هستید.

قدرت شخصی نیز به دو صورت قدرت تخصص و قدرت مرجعیت نمود پیدا می کند. استفاده از اختیار بدون قدرت شخصی همانند این جمله است که به زیردستان خود بگویید: شما باید این کار را انجام دهید چون من می گویم.

تمرکز بیش از حد روی قدرت اختیار منجر به اجبار می شود، در حالی که تمرکز بر قدرت شخصی در هدایت کارمندان بیشتر منجر به تعهد آنها می شود. این کار می تواند منجر به روابط سالم تر، با اعتمادتر و طولانی مدت شود. در گزارش زیر مواردی وجود دارد که می توانید برای افزایش قدرت شخصی خود و اثرگذاری در کار انجام دهید.

تفاوت قدرت شخصی با سازمانی

قبل از اینکه در خصوص قدرت شخصی در سازمان صحبت کنیم، لازم است در مورد قدرت سازمانی نیز توضیحی بیان کنیم. قدرت سازمانی در واقع توانایی یک نفر یا دایره ای از سازمان در اعمال نفوذ روی دیگران برای رسیدن به نتیجه مورد انتظار و عبارت است از توانایی بالقوه برای اعمال بر دیگران در درون سازمان ولی با هدف رسیدن به نتایجی که مورد نظر صاحبان قدرت است. قدرت سازمانی در پست سازمانی وجود دارد نه در شخص و تفاوت آن با قدرت شخصی نیز در همین است.

قدرت یک نیروی نامحسوس و نامشهود است. نمی توان آن را دید ولی می توان اثرات آن را احساس کرد. نمونه هایی از شاخص های درک قدرت در سازمان عبارتند از:

۱- در مقایسه با سایر واحدها بودجه بیشتری می گیرند.

۲- برای اعضا و کارکنان واحد خود افزایش حقوق بیشتری می گیرند.

۳- جدول تولید را به سلیقه خود تنظیم می کنند.

۴- در جلسات سیاست گذاری نکات مورد نظر خود را می گنجانند.

اما ادراک افراد از جذاب بودن تعامل با فرد خاص را قدرت شخصی و نفوذ آن فرد گویند. هرگاه کارکنان ویژگی های خوبی مانند صداقت، امانت داری، رازداری، همکاری و راهنمایی های سازنده در امور کاری را به مدیر خود نسبت دهند، گفته می شود که مدیر (مدیر در سطح کل و به معنای عام) قدرت شخصی درونی و مرجعیت دارد.

همه کاره باشید

تحقیقاتی که توسط کاپلان و کیسر انجام شده نشان می دهد که اگر فردی خواستار این است که رهبر موفقی شود، باید تاثیرگذاری خود را با همه کاره بودنش نشان دهد. منظور از همه کاره بودن عبارت است از توانایی انطباق، استفاده از سبک های مختلف در موقعیت های مختلف با افراد متفاوت، استراتژیک بودن در زمان های خاص و تمرکز عملی داشتن بر دیگران، توانمندسازی افرادی که اطراف او هستند و هدایت آنها به روشی که لازم است.

یکی دیگر از ویژگی های این همه کاره بودن توانایی درک تفاوت های شخصی افراد نیز است. یک مثال کاربردی در این حالت می تواند این باشد که شما می توانید کارهایتان را به موقع سرو سامان دهید، اما نمی توانید فرض کنید که دیگران نیز همان کار را به همان روش شما انجام می دهند، بنابراین به آنها اجازه دهید کارهایشان را به بهترین روشی که می توانند، انجام دهند. در طولانی مدت نتایج دادن این اختیار به آنها را خواهید دید.

آداب کسب وکار خود را بشناسید

همه ما می دانیم که داشتن حداقل معیارها در کسب وکار ضروری است. برای مثال هیچ کس دوست ندارد با یک مدیر بدخلق روبه رو شود یا تنها تماسی که با مدیر خود داشته باشد تنها از طریق پاسخ او به ایمیل ها باشد. چیزهای بسیار زیادی در اطراف ما وجود دارند که انجام آنها بر دیگران اثر منفی می گذارند، در حالی که ما نمی خواهیم واقعا این تاثیر را روی کارمندان خود بگذاریم و ناخواسته است. اگر ما این موارد را یادداشت کنیم، بهتر می توانیم در مورد انجام ندادن آنها فکر کنیم.

می توانیم از سه نفر از کارمندان خود بخواهیم که اگر چیزی در مورد رفتار ما هست که آنها را مضطرب و ناراحت می کند به وضوح بیان کنند. با انجام این قبیل کارها می توانیم بهتر خود را جای کارمندان قرار دهیم و آنها را درک کرده و انرژی دهیم.

این کار خصوصا هنگام گسترش کسب وکار به خوبی جواب می دهد. گاهی اوقات سازمان ها یک رویکرد تقویتی درپیش می گیرند که در آن افراد نقاط قوت خود و دیگران را درک می کنند و بر همان اساس، تعهد مجموعه را به میزان ۷۰درصد افزایش می دهند.

یکی از معیارهای مهم برای مورد پذیرش و احترام واقع شدن این است که در طلب قدرت شخصی و تاثیرگذاری بیشتر باشیم. این معیار برای رهبری و مدیریت ضروری بوده و به این معنی است که بتوانیم تعهد بیشتر به جای اجبار در کارمندان خلق کنیم.

برای این کار باید کمی فراتر از این فکر کنیم که تنها با دستور دادن به کارمندان و به دلیل سطح بالاتر اختیار می توانیم آنها را هدایت کنیم. این کار به سادگی اینکه تنها حس خوب در مورد خود و دیگران داشته باشیم هم نیست. برای داشتن قدرت شخصی نباید تمایل به محبوب بودن در میان زیردستان را با تظاهر و عوام فریبی داشت.

این به این معنی است که ما افرادی هستیم که درصدد جلب نظر دیگران هستیم و از کار کردن با افرادی که از ما راضی هستند لذت می بریم. ما می توانیم قدرت شخصی خود را با هماهنگی با اهداف مان و اثرگذاری بر دیگران بسازیم.

کشف مواردی که به کارمندان انگیزه می دهد

همه ما ویژگی های منحصربه فردی داریم. بروک و بورتون بررسی ای در مورد بهینه سازی نقاط قوت ما (چیزهایی که به ما انرژی می دهد و ما را خوشحال می کند یا داشتن پتانسیل های آن) انجام داده  اند. احتمال اینکه یک نفر همان نقاط قوت شما را داشته باشد، یک به ۳۴۶۰۰۰ است! همکاری یا تحریک نتایج یا انعطاف پذیری و ابتکار عمل به شما حس خوبی در محل کار می دهد، احتمال کمی وجود دارد که فردی دقیقا همانند شما در محل کار انگیزش یابد.

در محیط اداری اگر مدیران مایلند تغییر و تحولی ایجاد کنند پس نیاز است که دیگر همکاران و کارمندان از این تحول و تغییر پیروی کنند و کارمندان اعم از رده پایین و رده بالا از استراتژی سازمان آگاهی یابند. اگر مدیران سازمان ها می خواهند اداره شان در رقابت های اداری در بیرون و در درون سازمان موفق بدرخشد باید در توزیع قدرت دقیق باشند. نه تنها در توزیع دقیق باشند؛ بلکه در توزیع قدرت باید معیار تخصص و شایستگی را از معیارهای اساسی قرار دهند. این انتخاب به کارمندان انگیزه داده و سبب می شود آنها از مدیر و منبع قدرت راضی باشند.

مدیرانی قدرتمند هستند که بتوانند نقش کارآفرینی داشته و به عنوان عامل اصلی ایجاد خلاقیت، نوآوری، شکوفایی سازمانی در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و عرضه خدمات باکیفیت در سازمان ها نقش قدرت خود را براساس دانش و توانایی  اتخاذ کرده باشند؛ چون این مدیران هستند که واضعان خط مشی و صاحبان قدرت هستند و عملکرد سازمان ها با قدرت شخصی و سازمانی آنها در ارتباط است.

مدیران با به کارگیری منابع قدرت (قدرت سازمانی و اداری) می توانند زمینه رشد و تعالی یا برعکس زمینه انحراف و فساد را در سازمان فراهم سازند و این امر به ماهیت وجودی و چگونگی استفاده از قدرت و منابع آن بستگی دارد.

برگزاری همایش مدیریتی در استان گیلان

برگزاری همایش مدیریتی در استان گیلان

همه ما با مفهوم آموزش و تاثیر آن بر زندگی تا حدودی آشنا هستیم و همچنین می دانیم که اگر در کسب و کارمان با علم روز پیش نرویم و انعطاف پذیر نباشیم، قطعا در دریای رقیبان غرق خواهیم شد. از سوی دیگر، انتقال دانش و استفاده از تجارب و علم اساتید بزرگ در کسب و کارمان می تواند ما را برای رسیدن به موفقیت یاری کند. لذا همه ساله افراد و مجموعه های زیادی تلاش می کنند تا با بهره گیری از به روز ترین روش ها و تکنیک ها به رشد و توسعه کسب و کارها کمک کنند.

در سال های اخیر شاهد برگزاری انواع سمینار و کنفرانس هایی اعم از ملی و بین المللی در ایران بوده ایم که بیشتر آنها از کیفیت مطلوبی برخوردار ند و با توجه به پیشینه شرکت های برگزارکننده همایش می توانیم به کیفیت همایش هایی که در حال رخ دادن هستند پی بریم.

جالب است بدانید که ۸۰درصد سمینار های ملی و بین المللی که در ایران روی می دهند متعلق به پایتخت کشورند، اما اخیرا صداهایی از شمال کشور هم به گوش می رسد که حاکی از فعالیت های مجموعه ای با نام مدیران نواندیش گیلان بوده که سه سال است در زمینه برگزاری همایش های مدیریتی فعالیت دارد و پس از چهاردوره برگزاری همایش های بازاریابی و فروش در استان گیلان، در حال آماده شدن برای برگزاری پنجمین رویداد خود است.

این رویداد با حضور پروفسور صدرالدین نجاتی گیلانی و دکتر محمد بلوریان تهرانی در تاریخ هفتم آبان ۱۳۹۵ در شهرستان رشت برگزار خواهد شد. بی شک برگزاری چنین رویدادهایی در شهرستان رشت، می تواند نوید همایش های ملی و بین المللی در این حوزه را به زودی زود به همه هم میهنان مان بدهد.