صفحه اصلی » آموزش ها » آموزش تصویری وریفای کردن حساب پیزا

آموزش تصویری وریفای کردن حساب پیزا

آموزش تصویری  وریفای کردن حساب پیزا
مراحل را طبق شمازه به ترتیب جلو روید..
 
این اموزش قدیمی شده–

-1

http://www.aziishop.com/images/M_images/1.jpg

 

2—–

3——-

4—

5—

6—

7–

8–

9—