صفحه اصلی » آموزش ها » اموزش تصویری وریفای کردن پی پال امریکا

اموزش تصویری وریفای کردن پی پال امریکا

اموزش تصویری  وریفای کردن پی پال امریکا

1  روی  get verified  کلیک کیند
verified1

2- مشخصات حاسب بانکی مجازی را وارد کنید و continue  بزنید

Link-bank-account

3- بعد 24-48  ساعت کاری 2 تراکنش روی حساب انجام می شود که باید انرا از ما دریفات کنید و به مرحله 3 بروید

verified3

4–  مبلغ ترانکش هایی را که از ما دریفات کرده اید را بترتیب وارد کنید و confirm   را بزنید

verified4

5 در مرحله بعد  continue  بزنید– حساب شما وریفای می شود

لازم به توضیح هست این مراحل حداقل 3 روز کاری زمان می برد

www.aziishop.com