صفحه اصلی » استخدام » هوش تجارت کلینیکی چیست؟

هوش تجارت کلینیکی چیست؟

هوش تجارت کلینیکی چیست؟

شاید شما بارها عنوان هایی را دیده اید که صنعت مراقبت از سلامت آمریکا در مسیر نابودی صنعت اقتصاد ملی از طریق هزینه های کنترل نشده درمان است. گزارش های منتشر شده توسط موسسات پزشکی عنوان می کنند که اشتباهات پزشکی اجتناب پذیر هر سال هزاران بیمار را می کشد یا در معرض مرگ قرار می دهد.

پرواضح است که تغییرات عمده باید مدنظر قرار گیرد. در زمینه  اصلاح روش های مراقبت از سلامت در عصر حاضر، مدیران بیمارستان های آمریکا و سیستم های سلامتی یک نیاز ضروری به تبدیل سیستم های دریافت اطلاعات بیماران به سیستم های نوین و هوشمند را اعلام کرده اند.

هوش تجارت کلینیکی استفاده از تحلیل داده ها برای بهبود دریافت اطلاعات کلینیکی بیماران است. هوش تجارت کلینیکی اشاره به دسته  گسترده ای از فناوری های اطلاعات دارد که داده های ساخته شده را در طول زمان مراقبت پزشکی از بیماران جمع آوری و داده های کلینیکی را برای کمک به تصمیم گیری بهتر مدیران تجزیه و تحلیل می کند.

هوش تجارت کلینیکی یک ابزار ضروری برای سیستم های مراقبت از سلامت کلینیکی است به صورتی که برای بهبود عملکرد آنها براساس هزینه و کیفیت انجام می گیرد. بهبود عملکرد، به نوعی بینش عمیق در مورد چیزی که کار می کند و چیزی که کار نمی کند و همچنین سیستم های هوشمند برای تضمین اینکه بهترین مراقبت دریافت می شود نیاز دارد. هوش تجارت کلینیکی می تواند بینش و هوشی فراهم کند، که آن را به یک ابزار ضروری برای سیستم های مراقبت از سلامت کلینیکی تبدیل می کند.

اندازه گیری عملکرد کلینیکی

«شما نمی توانید چیزی را که اندازه  نمی گیرید مدیریت کنید». یکی از مهم ترین مزایای هوش تجارت کلینیکی، توانایی مدیریت کردن بهتر فرآیندهای دریافت اطلاعات مراقبت از سلامت با استفاده از اندازه گیری عملکرد کلینیکی است. تحلیل های عملکرد کلینیکی کاملا برای مدیریت سیستم مراقبت از سلامت ضروری اند و به صورت تحلیل های عملکرد مالی هستند که به مدیریت کردن چرخه عایدات، زنجیره تامین و نیروی کاری کمک می کنند.

اندازه های عملکرد کلینیکی بر فرآیندهای مشخص و نتیجه هایی تمرکز دارند که برای دستیابی به اهداف کلی سازمان سیستم مراقبت از سلامت، مهم هستند.

بسیاری از بیمارستان ها و سیستم های سلامت به طور واضح اهداف و ماموریت خودشان را براساس اولویت در رسیدن به اهدف سه گانه بهبود مراقبت از سلامت بیان کرده اند:

•بهبود تجربه بیمار از مراقبت (شامل کیفیت و رضایت)

• بهبود سلامت جامعه

• کاهش هزینه سرانه مراقبت از سلامت

بسیاری از سیستم های سلامت، عملکرد کلی خودشان را با استفاده از یک ورقه امتیاز متعادل شده که شامل اندازه های قابل سنجش مشخص همراه با اهداف مشابه آنهایی که در اهدف سه گانه است ردیابی می کنند. اندازه های عملکرد کلینیکی ممکن است برای پشتیبانی این اهداف ورقه امتیازی سطح بالا، در زمینه  پروژه های شخصی انتخاب شوند. اندازه های عملکرد کلینیکی، ترقی را به سمت اهداف بهبودی ردیابی و با جوابگویی برای رسیدن به نتایج کمک می کند.

•یک نمونه از عملکردکلینیکی مهم برای بیمارستان ها، نسبت خط مرکزی مربوط به عفونت گردش خون است. در یک آزمایش موفق برای بهبود فرآیند کلینیکی، با استفاده از سیستم های هوش کلینیکی، کلینیک ها نسبت این عفونت های کشنده را در چند بیمارستان به نزدیک صفر کاهش دادند، که آن را در اولویت اول قرار داده بودند.

•یک نمونه دیگر عملکرد کلینیکی مبتنی بر جمعیت، برای مراقبت اولیه نسبت معاینه های اتاق اورژانس آسم است. برنامه های سلامت زیادی حول کشور بر این اندازه ها تمرکز کرده اند و آنها سعی در به کنترل درآوردن شرایط سخت دارند که:

• بهبود کیفیت زندگی برای بیماران و اجتناب از معاینه های بیمارستانی گران را جزو اهداف عالیه خود قرار داده اند.

هوش تجارت کلینیکی می تواند در طول فرآیند مراقبت از سلامت بیماران به صورت انحصاری در جهت بهبود تصمیم گیری ها درباره مراقبت از سلامت انجام شده توسط پزشکان، پرستاران و دیگر کلینیک ها استفاده شود. این کاربردهای حمایت تصمیم گیری کلینیکی اغلب تحلیل های جنبه ای نامیده می شوند، چون آنها رو به جلو نگاه می کنند و درمان هایی را پیشنهاد می کنند که منجر به نتیجه های مثبت در آینده خواهند شد.

•یک مدل منطقی، مبتنی بر قانون تعبیه شده در یک سیستم ورودی منظم است که یک دکتر داروساز مقدار دوز دارویی مناسب را براساس داده های کلینیکی بیمار خاص با استفاده از راهنمایی های علمی منتشر شده تجویز می کند.

فرآیند بهبود عملکرد کلینیکی شامل موارد ذیل است:

ادامه دادن بهبود کیفیت، شش سیگما، ارائه مدل برای بهبود و تغییرات دیگر در روش های بهبود فرآیند

ارتباط با نویسنده: Peyman.ahmady@yahoo.com

این مطالب را نیز ببینید!

کسب بیت کوین رایگان با سایت FreeBitcoin

کسب بیت کوین رایگان با سایت FreeBitcoinReviewed by م حسین زاده on Dec 27Rating: دوستان ...