استخدام

استخدام به یک کارگر ماهر یا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۴۰۷۱۰۵۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک کارگر ماهر یا نیمه ماهر جهت تعمیرات مبل (با جای خواب) نیازمندیم

استخدام کارگر نیمه ماهر مکانیک

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۵۰۹۸۲۶۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه کارگر نیمه ماهر مکانیک جهت گیربکس اتوماتیک

استخدامی فروشنده باتجربه ترجیحا خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۱۲۲۶۴۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۱۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه فروشنده باتجربه ترجیحا خانم باروابط عمومی عالی جهت بوتیک زنانه محدوده اقدسیه باحقوق قابل توجه

استخدام در مرکز توانبخشی امید نو

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۴۲۸۱۱۰ – ۰۹۱۵۱۹۸۵۱۶۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۴xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه آگهی استخدام مرکز توانبخشی امید نو به یک نفر روانشناس بالینی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان مسئول فنی جهت کار در این مرکز نیازمند می باشد. آدرس: زاهدان – خیابان مدرس – مدرس ۷ – داخل کوچه […]

استخدامی به یک ساندویچ زن ماهر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۳۴۹۹۰۹۷۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۳xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک ساندویچ زن ماهر با جای خواب و غذا نیازمندیم

استخدامی دانشجو خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۰۳۸۰۲۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۰۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه دانشجو خانم جهت امور تبلیغاتی نیازمندیم ( تماس ۹ تا ۱۴ )

استخدامی پیک ‎موتوری

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۵۷۰۵۱۰۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه پیک ‎موتوری جهت‎کار درتهیه ‎غذا،آشنابه منطقه‎شیخ‎بهائی،باناهار

استخدامی خانمی موجه و مقید

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۶۴۹۳۰۴۹۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۶xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه خانمی موجه و مقید جهت نگهداری از کودک ۶ ساله نیمه وقت (۱۲تا ۱۷)

استخدامی یک رستوران فرنگی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۰۵۴۳۷۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۰۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه یک رستوران فرنگی به یک ظرفشوی با ۶ ماه سابقه کار نیازمند است حقوق مکفی + بیمه + غذا + جای خواب

استخدام نگهبان آقا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۸۶۰۷۰۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه نگهبان آقا جهت مجتمع مسکونی محدوده پونک نیازمندیم